O naszej szkole

Rekrutacja do LO i gimn.

Aktualności z życia szkoły

Kontakt

 
Absolwenci Dzisiaj jest r. To już  dzień nauki.
Aktualności <<<  Uwaga! Uwaga!  <<<  Jubileusz 60-lecia LO w Trzebnicy  <<<  24.09.2005.
Centrum Informacji Witamy na naszej stronie
Dla nauczycieli
Dla rodziców
Galeria  POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Trzebnicy
(dawny Zespół Szkół Ogólnokształcących)

Szkołę tworzą:
  • Powiatowe Gimnazjum Sportowo Językowe
  • Liceum Ogólnokształcące
Dyrektorem szkoły jest p. mgr Danuta Szuber
wicedyrektorkami - p. mgr Anna Grzegorczyk
oraz p. mgr Elżbieta Wróblewska.

Szkoła zlokalizowana jest na uboczu miasta, otoczona zielenią,
posiada internat. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu
konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim i ogólnopolskim. Najlepsi z nich, zdobywając laury,
przyczynili się do zajęcia przez szkołę 101 miejsca w Polsce
w „Ogólnopolskim Olimpijskim Rankingu Szkół Średnich 2004”.
Jesteśmy na VII miejscu wśród dolnośląskich szkół średnich,
co jest naszym ogromnym sukcesem. Za szczególne osiągnięcia
naukowe nasi uczniowie nagradzani są stypendiami: Ministra
Edukacji Narodowej i  Sportu, Stypendium Jolanty i Aleksandra
Kwaśniewskich, Prezesa Rady Ministrów.
 
Historia logo szkoły
Jubileusz szkoły
Klub Europejski
Klub Promocji Talentów
K.S.Gaudia budynek szkoły od strony południowej
Nasi sponsorzy
Nasze sukcesy
Plan lekcji
Przetargi budynek szkoły od strony ul. Wojska Polskiego
Publikacje
Rekrutacja
Sport
Wolontariat widok z oddali
Wykaz podręczników
Zastępstwa
© copyright 2005 Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy